Onkolojik Bilgiler Dan??manlar Yeni ?laçlar Ziyaretçi Defteri Anasayfa

  RADYOTERAPİNİN HEDEFLERİ

Karşılaşılan hastalığın durumuna göre radyoterapiyi, amaçlanan hedefe göre genel olarak iki gruba ayırmak mümkündür:

Onkolojik BilgilerDan??manlarYeni ?laçlarZiyaretçi Defteri